Home Page

Sự cần thiết để Dự án ra đời:

Xây dựng và phát triển doanh nghiệp SME, cộng đồng SME bền vững luôn là vấn đề khó khăn, thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng là vấn đề vô cùng hệ trọng, thời sự của mọi quốc gia, nền kinh tế. Vì sao chỉ có một số SME Việt Nam phát triển tốt, còn đa số doanh nghiệp Việt lại chưa thành công như mong đợi?  Trong kinh doanh và tiếp thị, một doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?  Cần tập trung vào những việc gì?   Xây dựng thương hiệu, tiếp thị và bán hàng cho các doanh nghiệp có những điểm gì chung không? Mô hình gì? Áp dụng ra sao? Thành công thế nào? Bao lâu và cần đầu tư những gì?…Là những câu hỏi mà mỗi SME đều trăn trở.  Dự án ra đời để đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt và tập trung giải quyết cơ bản những mối quan tâm nói trên.

Giám đốc dự án: Bà Lê Phương Phương.

Các hoạt động tập trung của Dự án

1. Thiết kế, xây dựng, tổ chức, vận hành, kết nối “Cổng thông tin Mô hình kinh doanh và Tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam”.  Đây là  định hướng lớn của dự án để các kênh chuyên gia, Doanh nghiệp Việt cùng chia sẻ, tham khảo những thông tin mới nhất, những kinh nghiệm tiếp thị và bán hàng có giá trị và cần thiết nhất cho việc xây dựng thương hiệu và kinh doanh của chính đơn vị mình. Hệ thống hóa những Kiến thức tiếp thị, xây dựng thương hiệu, bán hàng và kinh doanh  theo tiêu chí ” dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng, dễ thành công”.  Những mô hình kinh doanh và tiếp thị bền vững được đúc kết, trình bày và chia sẻ

2. Giới thiệu các giải pháp tư vấn, đào tạo hiệu quả của các kênh, tổ chức chuyên gia kiểu “đo ni đóng giày” một cách linh hoạt nhằm bám sát tình hình doanh nghiệp để hỗ trợ hiệu quả, nhanh chóng góp phần tiết kiệm thời gian chi phí và gia tăng lợi nhuận.

3. Xã hội hóa các thông tin về SME, các Mô hình Tiếp thị và Kinh Doanh SME bền vững thông qua nhiều kênh truyền thông phù hợp

Các giá trị mà Dự án cam kết nói trên được Hiệp Hội Marketing Việt Nam và Vietnam Marcom cùng các đối tác Better You triển khai.

+ Giới thiệu

Sự cần thiết để Dự án ra đời:

Xây dựng và phát triển doanh nghiệp SME, cộng đồng SME bền vững luôn là vấn đề khó khăn, thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng là vấn đề vô cùng hệ trọng, thời sự của mọi quốc gia, nền kinh tế. Vì sao chỉ có một số SME Việt Nam phát triển tốt, còn đa số doanh nghiệp Việt lại chưa thành công như mong đợi?  Trong kinh doanh và tiếp thị, một doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?  Cần tập trung vào những việc gì?   Xây dựng thương hiệu, tiếp thị và bán hàng cho các doanh nghiệp có những điểm gì chung không? Mô hình gì? Áp dụng ra sao? Thành công thế nào? Bao lâu và cần đầu tư những gì?…Là những câu hỏi mà mỗi SME đều trăn trở.  Dự án ra đời để đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt và tập trung giải quyết cơ bản những mối quan tâm nói trên.

Giám đốc dự án: Bà Lê Phương Phương.

+ Hoạt động

Các hoạt động tập trung của Dự án

1. Thiết kế, xây dựng, tổ chức, vận hành, kết nối “Cổng thông tin Mô hình kinh doanh và Tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam”.  Đây là  định hướng lớn của dự án để các kênh chuyên gia, Doanh nghiệp Việt cùng chia sẻ, tham khảo những thông tin mới nhất, những kinh nghiệm tiếp thị và bán hàng có giá trị và cần thiết nhất cho việc xây dựng thương hiệu và kinh doanh của chính đơn vị mình. Hệ thống hóa những Kiến thức tiếp thị, xây dựng thương hiệu, bán hàng và kinh doanh  theo tiêu chí ” dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng, dễ thành công”.  Những mô hình kinh doanh và tiếp thị bền vững được đúc kết, trình bày và chia sẻ

2. Giới thiệu các giải pháp tư vấn, đào tạo hiệu quả của các kênh, tổ chức chuyên gia kiểu “đo ni đóng giày” một cách linh hoạt nhằm bám sát tình hình doanh nghiệp để hỗ trợ hiệu quả, nhanh chóng góp phần tiết kiệm thời gian chi phí và gia tăng lợi nhuận.

3. Xã hội hóa các thông tin về SME, các Mô hình Tiếp thị và Kinh Doanh SME bền vững thông qua nhiều kênh truyền thông phù hợp

Các giá trị mà Dự án cam kết nói trên được Hiệp Hội Marketing Việt Nam và Vietnam Marcom cùng các đối tác Better You triển khai.

Creating and managing a small business is hard. Forbes is here to help. In this resource center, we offer tips and advice on everything from getting started to hiring to marketing.

Mô Hình Định Vị & Tiếp Thị

Kết nối tới Trung tâm Nghiên cứu & Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA

ASEAN.ORG for AEC & SME

Mô Hình Định Vị & Tiếp Thị

Vietnam Marketing Association 's Projects

Developed and Managed by VMAVietnamMarcom – Contact: vma@vma.org.vn – academy@vietnammarcom.edu.vn